Kas ir ISSN?

Čehijas Nacionālais centrs ISSN ir viens no 89 valstu centriem, kas veido ISSN tīkls. ISSN (Starptautiskais standarta sērijas numurs) ir astoņu ciparu ciparu kods, kas unikāli identificē periodikas izdevumus un citus tā sauktos pastāvīgos avotus, kas tiek publicēti jebkur pasaulē. ISSN ieraksti tiek glabāti atsauces datubāzē - Starptautiskajā ISSN reģistrā.

Kas ir ISSN?

  • Jūs varat izmantot ISSN citātus no profesionāliem žurnāliem.
  • ISSN tiek izmantots kā identifikācijas kods, kas nepieciešams datora apstrādei, meklēšanai un datu pārraidei.
  • ISSN izmanto bibliotēkas žurnālu identificēšanai un pasūtīšanai, starpbibliotēku pakalpojumiem un arodbiedrību katalogiem.
  • ISSN ir būtisks elements efektīvai dokumentu elektroniskai piegādei.
  • ISSN var tikt ģenerēts svītrkodu GTIN 13 par periodisko izdevumu izplatīšanu.

Kas ISSN ir piešķirts Suenee Universe

Čehijas nacionālajam ISSN šīm tīmekļa vietnēm ir piešķirts numurs ISSN 2570-4834.