Bībele: īsts stāsts

Bībeles stāsti, kā mūsdienās mūs uzrāda, daudzos gadījumos ir tikai patiesās vēstures atspoguļojums. Lai gan Bībele runā par grāmatu kā grāmatu - grāmatu, kura saturs ir nemainīgs no dzimšanas, tuvāk aplūkojot, apstiprina faktu, ka tā saturs bija straumē laikā vairākkārt mainīja un uzlabots, lai atbilstu politiskās vajadzības sava laika.

Ja ir iespējams atrast agrāko izdevumu vai, vēl labāk, rakstus, kas bija pirms Bībeles izveidošanas, tas vienmēr ir dedzināšana vieta reliģiskām struktūrām. Vienmēr ir jāuztraucas, vai mūsu ideja sakrīt ar mūsu senču priekšstatu.

Ar politisko lēmumu par 382 AC pieņemšanu Romā Padomē tika nolemts, kuri teksti ir pieņemami un kurus vajadzētu sadedzināt. Tie, kas nav sasnieguši galīgo falsifikāciju vēsturē, bieži ir dziļi garīgi un garīgi pārveidojušies. Šodienas viedoklis ir saistīts ar Austrumu mācībām. Kopīgi tos dažkārt sauc par gnostiķis.